Dưới đây chính là các QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN cần đảm bảo từ hai bên. Bất kỳ thành viên xác nhận tham gia cùng OXBET, đồng nghĩa với việc bạn đã hiểu và cam kết tuân thủ theo các ĐIỀU KHOẢN đưa ra.

  1. Bạn đã có ĐỦ NĂNG LỰC TỰ QUYẾT tự chịu trách nhiệm cho các quyết định của mình. OXBET không thừa nhận khách hàng chưa đủ tuổi thành niên. Nếu có phát hiện nào liên quan đến người chơi chưa đủ điều kiện, chúng tôi có thể không xử lý bất kỳ các khoản giao dịch.

  2. Việc tham gia bạn trên trang cược của chúng tôi là TỰ NGUYỆN và mang tính CÁ NHÂN, không đại diện bất kỳ tổ chức hay nhóm cộng đồng nào. Các xử lý của chúng đều là xử lý cá nhân với một khách hàng, OXBET sẽ không giải quyết bất kỳ tranh chấp liên quan đến tài khoản chung của một tập thể.

  3. Yêu cầu người chơi tham gia OXBET với tinh thần “CÔNG BẰNG”, “MINH BẠCH”. Mọi cố gắng làm mất bằng trong hoạt động cá cược như sử dụng gián điệp mạng, phần mềm, nguồn dữ liệu không minh bạch đều được điều tra và xử lý không khoan nhượng.

  4. OXBET NGHIÊM CẤM hành hành vi gian lận trong quá trình tham gia tại hệ thống. Khi phát hiện thành viên trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào hoạt động gian lận này, chúng tôi quyền HỦY TƯ CÁCH thành viên mà không cần thông báo.

  5. Khi tham gia giao dịch trên trang, cần đảm bảo việc giao dịch là CHUẨN XÁC vào hệ thống tài khoản mà chúng tôi hỗ trợ. OXBET từ chối giải quyết giao dịch sai lệch, không đúng thông tin của chúng tôi.

Ngoài ra,tham gia các chương trình khuyến mãi của hệ thống, OXBET cũng có các điều khoản riêng mà người tham gia n tham khảo kỹ trước khi quyết định tham gia. Việc bỏ qua các ĐIỀU KHOẢN – ĐIỀU KIỆN như quy định về Khuyến mãi nếu có thắc mắc về sau chúng tôi cũng từ chối trách nhiệm giải quyết. Vui lòng THAM KHẢO ĐẦY ĐỦ để có quyết định Tốt nhất cho bạn  trở thành thành viên của OXBET.

XIN CẢM ƠN!